Newsroom

Koncept digitálního plánování Xella blue.sprint přináší hmatatelné přínosy investorům, architektům i realizačním firmám

Koncept digitálního plánování Xella blue.sprint umožňuje realizovat optimalizované a efektivní návrhy budov a jeho využití přináší komplexní řešení projektů, a to zejména s důrazem na rychlost, kvalitu a efektivitu výstavby.

XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Koncept Xella blue.sprint není na českém stavebním trhu dlouho, přesto si už na něm našel své pevné místo. Pomocí služby blue.sprint společnost Xella optimalizuje projekty již od fáze předprojektových příprav a studií. Ke své činnosti využívá data z digitálních dvojčat řešených staveb, které si buď vytváří vlastními silami z 2D podkladů investorů nebo využívá BIM modelů svých zákazníků. Součástí služby je především doporučení vhodného konstrukčního systému. Pro zvýšení efektivity staveb, zejména v úspoře času, pracovní síly a materiálu se nejčastěji využívají technologie mechanického zdění pomocí stavebních jeřábků. Tato technologie umožňuje kombinovat stavební prvky nejen s velkoformátovými prvky, ale i stěnovými nebo stropními panely.

Ing. Tomáš Dokoupil, BIM manažer ve společnosti Xella CZ/SK vidí za dobu existence služby digitálního plánování řadu zajímavých změn: „Pohled společnosti na digitalizaci se v poslední době výrazně mění, a to k lepšímu. Můžeme říci, že se trh vlivem pandemických opatření adaptoval na určité digitální zvyklosti, i když např. oddalování přijetí nového stavebního zákona to nepodporuje. Změnou je vnímání této služby našimi zákazníky a partnery, lze říci, že si v ní každý našel to své a berou ji jako přidanou hodnotu naší spolupráce.

Další změnou je stále gradující vývoj softwarů, které nám v dnešní době umožňují vytvářet jakékoliv reálné tvary budov s reálnými vlastnostmi, ale také umožňují více a více přesnější komunikaci v online datovém prostředí. Za novinku v rámci hrubých staveb může brát i AR – rozšířenou virtuální realitu, což je obohacení skutečného světa o digitálně vytvořené prvky. Xella jako trendsetter na českém trhu intenzívně pracuje na vývoji a implementací AR ve fázích hrubé výstavby. Rozšířenou realitu jsme schopni využít jednak v představení našeho návrhu konstrukčního řešení, tak i v průběhu kontrolních dnů na stavbách našich zákazníků.“ vysvětluje Ing. Tomáš Spusta, BIM koordinátor ve společnosti Xella CZ/SK.

Digitální plánování Xella oceňují investoři, architekti i realizační firmy

Investorům je společnost Xella schopna ušetřit budoucí vícenáklady na stavbě a přinášet tak konkrétní finanční úspory v rozpočtu. Jedním z nejpreferovanějších výstupů je seznam kolizí, které je Xella schopna identifikovat v digitálním dvojčeti budovy. Zde jsou tedy hlavní výhodou finanční úspory, které lze vidět ještě před započetím stavby. Další skupinou jsou architekti a projektanti, s nimiž komunikace probíhá v on-line prostředí pomocí reálných BIM modelů. Tito partneři oceňují zejména úsporu času při vytváření projektů od studie po realizační dokumentaci. Významnou skupinou zákazníků jsou také stavební firmy. Ty profitují z podpory v oblasti tvorby kladecích výkresů stěn. Benefitem je nejen úspora času a pracovníků při realizaci, ale také přesné výkazy materiálů. Navíc je tento výkaz optimalizován na dodávky celých palet, aby byla eliminována odpadovost stavebního materiálu. To odpovídá jednomu z hlavních cílů společnosti Xella, kterým je snížení negativního vlivu stavebnictví na životní prostředí.

Koncept Xella blue.sprint je určen pro všechny typy staveb

Služba je určena pro všechny typy staveb, dokonce se s ní dají efektivně optimalizovat i projekty a výstavba rodinných domů. Jelikož implementace strojního zdění má u rodinných domů menší přínos, v naprosté většině případů Xella využívá digitální plánování a velkoformátovou výstavbu u velkých staveb typu bytových domů, hal, administrativních budov, nemocnic, nákupních center, developerských projektů rodinných domů apod. S konceptem Xella blue.sprint navíc nerealizuje jen samonosné stěny, ale i vyzdívky skeletů nebo požární stěny. Velkou část portfolia představují bytové domy do 3-5 pater s 3 až 5 byty na patře. To jsou nejžádanější bytové projekty dnešní doby, protože se úspěšně staví i v menších městech. Pro velké developery samozřejmě Xella realizuje i výškové bytové domy i s 12-16 nadzemními podlažími. Stavby primárně navrhuje z velkoformátových prvků, vyžadující strojní zdění, které je maximálně efektivní.

Inovuje se nabídka služeb, mění se struktura požadavků ze strany partnerů

Ing. Tomáš Dokoupil vidí velké změny zejména u struktury požadavků. „Když jsme s naší službou začínali a bavili jsme se se zákazníky na českém a slovenském trhu, tak standardem bylo, že chtěli úplné maximum. Dělali jsme tak vše od BIM modelu přes prezentace pro pochopení celého konceptu až po harmonogramy a výstupy všeho druhu. Dnes se poptávka posunula a tyto doplňkové věci už moc nezpracováváme. V současnosti vytváříme digitální dvojčata a potom se zákazníky spolupracujeme tak, že jim pošleme model ve formě IFC nebo Revit souboru a ty si naši zákazníci implementují do svých vlastních digitálních modelů, které nadále využívají např. pro statické posudky, tepelně-technické posouzení, výkazy materiálů apod.. To znamená, že spolupráce můžeme označit za digitální v duchu hlavních myšlenek BIM projektování.“

 „Změnu můžeme vidět také v požadavcích od realizačních firem. Pro hladký průběh stavby od nás požadují další doplňkové služby. Ke standardním kladecím výkresům přibyly požadavky např. na pohyb mini-jeřábku po stavbě, umístění palet materiálu pro statiky nebo rozmístění stojek stěnových systémů pro koordinaci s betonáři stropů.“ říká Ing. Peter Baláži, technický poradce společnosti Xella Slovensko.

BIM modely Xella pomáhají stavět řadu menších i velkých projektů

Výhody digitálního plánování společnosti Xella využívá například bytový projekt Metrostavu BD Sokolovská v Praze Karlíně nebo bytové domy Chytré bydlení® Skvrňany v Plzni, realizované společností Trigema. Další bytový projekt Lihovar Smíchov akciové společnosti Trigema se staví v Praze. Xella spolupracuje také s prodejcem nábytku ASKO Nábytek, na Slovensku s výrobcem a prodejcem nábytku Interstyle. V Kralupech nad Vltavou se staví optimalizovaný developerský projekt z panelů Ytong, na Slovensku patří mezi zajímavé projekty bytový dom Gaštanová v Bratislavě s využitím Ytong Jumbo a Ytong příčkových panelů. Zmínit můžeme další etapu úspěšného projektu bytů Ponavia rezidence v Brně nebo rezidenční čtvrť Modřanský cukrovar v Praze. Výše uvedené stavby patří mezi velké, ale služba Xella blue.sprint není určena jen pro tento typ objektů. Menší bytové domy se s její podporou staví také v řadě měst České republiky nebo na Slovensku.

O službu Xella blue.sprint je u partnerů čím dál větší zájem

Zákazníci ji už dobře znají a její konkrétní přínosy si investoři, architekti či realizační firmy rychle ověří již na prvním projektu. Dobře to ilustruje příklad z loňského roku, kdy tady byla naplno rozvinutá pandemická situace. Pro jednoho investora Xella na základě poptávky vytvořila digitální dvojče – BIM model, udělala již zmíněnou optimalizaci stavby a identifikovala kolizní místa, která bylo potřeba vyřešit v rámci předprojektové a projektové přípravy. BIM manažer společně s projektovými manažery Xella odprezentovali na dálku z Prahy do Brna pomocí online schůzky návrh investorovi, představili možná rizika, ale i přínosy, a hlavně úspory investičního záměru. Finální rozhodnutí nechali posléze na samotném zákazníkovi. Výsledek těchto kroků byl takový, že se nakonec celý bytový dům přeprojektoval na materiály Ytong a Silka. Po této zkušenosti dostala Xella velice pozitivní zpětnou vazbu: i s přepracováním projektu na Xella systém ušetřil investor v hrubé stavbě na vícenákladech v řádu několika set tisíc korun. Navíc několik měsíců poté na základě pozitivních zkušeností investora byla Xella požádána o spolupráci na dalším velkém projektu. Tady už manažery Xelly oslovila architektonická kancelář investora s tím, aby architektům a projektantům usnadnili přípravu projektové dokumentace a spolupracovali s nimi již od konceptu připravovaných budov. Těchto příkladů začíná v portfoliu společnosti Xella přibývat, potěšitelná je také skutečnost, že nabízená služba má přínos v celém spektru stavebního trhu.


Sdílejte tento článek

.