Témata

Bytová výstavba

Nový bytový dům v Žarošicích je postaven z Ytongu a Silky

Developer a stavitel nového bytového domu v obci Žarošice si pórobetonové materiály Ytong, kombinované s vápenopískovými tvárnicemi Silka, vybral díky svým dobrým zkušenostem z předchozích projektů. Na stavbě se uplatnily nejen tvárnice a příčkovky Ytong, ale také překlady, věncovky, schody, stropy a malty. Akustiku bytů vylepšují akustické tvárnice Silka.

Přečíst článek