Newsroom

Multipor zdobí a zatepluje fasádu rezidenčního projektu Kesselbauer v Bratislavě

Bezkonkurenční poloha, velikost a dispozice bytových jednotek, stejně jako kvalita provedení a použitých materiálů předurčují projekt Rezidence Kesselbauer k trvalému bydlení. Rodinný charakter bydlení podporuje i parkově upravený interiér bloku. Zhotovitel fasády, společnost Propaint, použil na historickou část starého měšťanského domu tepelněizolační desky Multipor.

XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

V lukrativní části Bratislavy, přímo na náměstí 1. máje, vyrostl významný rezidenční projekt Rezidencia Kesselbauer. Na osmi podlažích bylo postaveno více než 115 bytů a apartmánů různých velikostí a dispozic. Téměř všechny mají balkon, lodžii nebo prostornou terasu. Část fasády je replikou původního měšťanského domu, v němž sídlila legendární městská pekárna.

Původní budova Kesselbauerovy pekárny byla od druhé poloviny 19. století typickou stavbou této lokality. Pekárna přežila první republiku a fungovala ještě dvě desetiletí za poválečného režimu. Poté však byla budova opuštěna a začala chátrat. Dlouhá desetiletí bez péče si vybrala svou daň – těsně před svým zánikem již připomínala ruinu. V té době se jejím majitelem stala finanční skupina Proxenta, která zde plánovala vybudovat multifunkční komplex. Developer se rozhodl navázat na tradici pekárny nejen názvem, ale i částečným zachováním architektury.

Výsledná podoba repliky historického domu vznikla pod dohledem památkového úřadu a co nejvěrněji odráží jeho původ.

Zachován byl nejen původní architektonický styl, ale také barevné řešení. Zbytek fasády má současnou vizuální podobu navrženou tak, aby korespondovala s navazujícími moderními budovami, které již byly na Náměstí 1. května postaveny. Přestože z ulice projekt vypadá jako dvě budovy, které zdánlivě nemají kromě sousedství nic společného a liší se architekturou i výškou, uvnitř tvoří harmonický celek s půdorysem ve tvaru písmene U.

Na moderněji působící části je instalován klasický kontaktní zateplovací systém s minerální vatou, čelní fasáda je obložena vláknocementovými deskami, na historické části fasády jsou použity tepelněizolační desky Multipor.

Karol Baláž, jednatel společnosti ProPaint, s.r.o., která realizovala fasádu celé budovy, říká: “Do projektu jsme vstoupili jako zhotovitel fasády v květnu 2021, ale náš vstup do projektové přípravy byl zhruba o rok dříve. V období před vlastní realizací jsme společně s investorem hledali možnosti realizace historické fasády s četnými šikmými prvky s ohledem na mnoho aspektů, které bylo třeba splnit: požadované tepelněizolační vlastnosti, pevnost celkové skladby fasády a v neposlední řadě požární odolnost obvodového pláště. Vzhledem k tomu, že jsme v předchozím období měli pozitivní zkušenost s realizací vnitřního zateplení na projektu Národní kulturní památky – Jurkovičovy teplárny pro společnost Penta, bylo pro nás zajímavé i řešení s využitím materiálu Multipor.”

Minerální desky Multipor jsou nehořlavé a mají vynikající tepelněizolační vlastnosti. Jejich rozměrová stálost, vynikající paropropustnost a snadná aplikace nacházejí uplatnění všude tam, kde běžné tepelné izolanty nevyhovují požadovaným konstrukčním parametrům. Tak tomu bylo i v případě fasády pekárny Kesselbauer. Karol Balazs potvrzuje: “Po rozsáhlém vzorkování fasády, kdy jsme s našimi omítkáři hledali nejvhodnější materiál, vyšel Multipor jako správná volba. A protože výsledné vzorky akceptoval i orgán památkové péče, byl investor spokojen a řešení nakloněn. Samotná realizace fasády byla zahájena v květnu 2020 s použitím Multiporu jako izolačního materiálu. Jelikož jsme od investora dostali pro tuto variantu zelenou, měli jsme materiál pořízený s dostatečným předstihem. Dodávky byly plněny podle plánovaných vývozů od společnosti Xella Slovakia jako dodavatele, takže nedošlo k žádnému zpoždění prací. Po dokončení opláštění nastala na stavbě pauza, ale ve výrobních dílnách naši omítkáři právě opracovávali desky Multipor, aby vytvořili vyčnívající zárubně, které byly později ukotveny do zhotovené fasády. V dalších krocích byla na fasádu nanesena povrchová omítka a několik vrstev fasádní barvy. V prosinci 2021 jsme přistoupili k demontáži lešení a představili naši práci nejen spokojenému investorovi, ale i široké veřejnosti. Pro nás jako realizační firmu je právě tato fasáda s použitím desek Multipor jednou z nejkrásnějších, zároveň technicky a z hlediska nároků na zručnost také nejsložitější realizací. Jsme na ni proto velmi hrdí, protože i sám investor je s výsledkem velmi spokojen a pozitivní ohlasy přicházejí i z ulice.”


Sdílejte tento článek

.