Newsroom

Systémová změna v nabídce stropních a střešních vložek Ytong zkracuje dobu dodání žádaných stropů a střech

Změny v sortimentu nevyztužených pórobetonových stropních a střešních vložek Ytong reagují na vysokou poptávku u stropních a střešních vložek Ytong Plus, které se používají při realizaci oblíbených stropů Ytong Ekonom a střech Ytong Komfort.

®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Z tohoto důvodu vyřadila společnost Xella z prodeje u stropů Ytong Ekonom 250/600 + 0 a střechy Ytong Komfort 250/600 + 0 stropní a střešní vložky Ytong Plus 250, 200 a 100 a nahradila je stropními a střešními vložkami Ytong 100/500 pro strop Ytong Ekonom 250/500+0 a střechu Ytong Komfort 250/500+0

Nové typy pórobetonových stropních vložek Ytong mají délku 500 mm, osová vzdálenost mezi stropními nosníky je pro tento strop a střechu 580 mm. Díky novým stropním vložkám se tak výrazně zkrátí doba dodání klíčových konstrukčních prvků nejžádanějších typů stropů Ytong Ekonom a střech Ytong Komfort.

Způsob realizace stropu Ytong Ekonom 250/500+0 a střechy Ytong Komfort 250/500+0 se použitím střešních vložek Ytong 250/500 a Ytong 100/500 nemění. Jediná na pohled viditelná změna je ve tvaru stropní vložky Ytong, který je stejný jako mají pórobetonové vložky Ytong Klasik šíře 600 mm.

 

Všechny klíčové přednosti montovaných stropů a střech Ytong zůstávají zachovány

Před realizací montovaného stropu nejsou na stavbu kladeny žádné speciální požadavky. Stropy Ytong, a platí to zejména pro strop Ytong Ekonom, jsou ideálním řešením pro svépomocnou výstavbu. Skladby stropů jsou jednoduchou skládačkou bez složitého vázání výztuží a nosníky a stropní vložky lze přemísťovat i bez mechanizace. Na rozdíl od železobetonových stropů není u stropů Ytong třeba celoplošné bednění, stačí podepření v rozpětích po 1,6 metru. Potřebné není ani složité vázání výztuže, podstatně menší je také množství betonu.

Na betonáž je při srovnání stropů Ytong Ekonom a Ytong Klasik méně náročný na betonáž strop Ytong Ekonom. Betonový rastr stropu tvoří v jednom směru nosníky a druhém stropní vložky (výška vložky se rovná výšce stropu). Nosníky jsou propojeny v místě vložek, a tak je nahrazena nadbetonávka stropu. Vybetonování prostor mezi vložkami je velmi jednoduché, neboť betonová směs se jednoduše zarovná s horní hranou stropních vložek. U stropů Ytong Klasik se prostor nosníků mezi vložkami betonuje současně s realizací 50 mm silné nadbetonávky. Do nosníků může být pro zvýšení únosnosti přidána výztuž podle projektové dokumentace a do nadbetonávky se vždy vkládá výztuž ve formě kari sítě. U obou typů stropu se dají pórobetonové vložky Ytong podle potřeby upravovat pilou, stejně jako tvárnice Ytong.

Montované stropy Ytong lze aplikovat na většinu půdorysů, kladečské plány, které jsou součástí dodávky stropů Ytong, zpracovávají zkušení statici, kteří umí vyřešit i půdorysy s nedostatkem nosných prvků (například vložením skrytých průvlaků nebo kolmým napojením nosníků).


Sdílejte tento článek

.

Články

Mohlo by vás zajímat