Newsroom

Tvůrčí pojetí firemního sídla v Jevíčku: příležitost pro snadno tvarovatelný Ytong

Výstavbu firemního sídla Industry Oil jsme sledovali už v průběhu výstavby – originální pojetí průčelí navazovalo na modernu počátku 20. století, a právě u těchto atypických projektů bývá Ytong preferovanou volbou, která umožní realizovat jejich estetické představy bez toho, aby to bylo obtížné pro realizační firmu a nákladné pro investora.

®

Dominik Rašek •

Jevíčko je charakteristické svou poklidnou atmosférou, jíž dominuje rozsáhlá památková zóna. Ačkoli historicky město zastávalo významnou roli v samosprávě a fungovalo zde i několik výrobních závodů, dnes je centrem architektonických památek, soukromého bydlení a menších podniků. Do tohoto urbanistického kontextu zasadila s velkou mírou citlivosti své sídlo společnost Industry Oil, autorem návrhu je architekt Tomáš Zavoral.

Kvalita architektury se zpravidla odvíjí také od kvality zadání a v případě sídla firmy Industry Oil investor dokázal ve svých požadavcích spojit představu o moderním sídle společnosti, které zároveň naváže na urbanistický kontext místa. Nachází se nedaleko památkové zóny, která zahrnuje řadu hodnotných staveb kdysi královského města včetně synagogy a kláštera. Ulice, na níž se sídlo společnosti zaplnilo bývalou proluku, nepatří přímo do této zóny, ale pohledově na ni navazuje. Je charakteristická zástavbou rodinných domů převážně z období první republiky a ústí k zámku, dnešní základní umělecké škole. Novostavba respektuje domy v ulici podobnou výškou a dodržením uliční čáry. Je inspirována architektonickou modernou etapy, z níž okolní domy pochází, což se projevuje zejména v prvku prolamovaného průčelí. „Koncept se vyhýbá současným trendům v architektuře, které bývají po několika letech fádní. Začlenění novostavby do kontextu ulice s ohledem na charakter města jsem navrhl v současném, avšak konzervativním hávu,“ vysvětluje autor návrhu Tomáš Zavoral své řešení. „Fasáda je tvořena plastickými prvky oken se zvýrazněným zalomeným ostěním, horizontálně je členěn římsami. Plasticita říms a zalomených ostění oken a dveří vytváří osobitý výraz objektu a volně navazuje na modernu 20. let minulého století,“ uvádí k estetickému pojetí architekt.

Autor dokázal vytvořit návrh, který po všech stránkách zapadá do svého okolí. Sídlo firmy jej současně pojímá jako prostor pro společné setkávání na formální i méně formální úrovni. Právě tímto směrem se ubírá dnešní firemní kultura – klasické strohé kanceláře vystřídaly prostory, kde je možné společně diskutovat, stolovat a pořádat různě koncipované aktivity od školení až po pracovní oslavu.

Kvalitě návrhu odpovídá také volba použitých materiálů, u kterých byla důležitým kritériem dlouhá životnost a funkčnost. Jako stavební materiál byl nejvhodnějším řešením architektonického návrhu systém Ytong – odpovídal nejen požadovanou kvalitou díky přírodnímu složení a vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem, ale zejména umožnil bez zbytečného stavebního odpadu snadnou realizaci atypických tvarů v průčelí.


Sdílejte tento článek

.

Články

Mohlo by vás zajímat