Newsroom

Aktuální opatření společnosti Xella CZ, s.r.o týkající se cenových nabídek a distribuce výrobků

Vážení partneři a zákazníci, již několik měsíců jsme svědky vysokého převisu poptávky po stavebních hmotách a zájmu o kompletní sortiment naší společnosti, čehož si velice vážíme. Veškeré naše závody vyrábí na plný výkon. Poptávané objemy jsou ale daleko vyšší než jsou naše výrobní a logistické možnosti a tím přirozeně dochází k prodlužování dodacích lhůt.

vladislav.posekany •

I my jsme zasaženi složitou situací, které čelí většina firem nejen v našem oboru. Ceny energií, surovin a dalších vstupů potřebných ve výrobě neustále rostou, jejich dostupnost není vždy 100% garantována a děláme vše pro to, abychom vůbec udrželi chod našich závodů. V současné době jsme tak schopni garantovat cenové nabídky maximálně po dobu 30 dní. Zároveň upozorňujeme, že finální cena se bude řídit ceníkem platným v době akceptace objednávky stavebnin u Xella CZ.

Dále jsme přistoupili k systému garantovaných měsíčních objemů pro naše distribuční partnery/stavebniny, abychom zajistili plynulou a spravedlivou distribuci v místě a čase s cílem snížení objemu nevyvezených zakázek a v konečném důsledku zkrácení dodacích lhůt.

Pevně věříme, že veškeré uvedené kroky pomohou alespoň částečně k uklidnění situace. Prosíme o shovívavost a trpělivost ve vyřizování Vašich poptávek i objednávek. Naši maximální snahou je splnit závazky k našim partnerům a zákazníkům vyplývající z potvrzených objednávek, které postupně chronologicky vyvážíme. Zároveň je našim společným přáním udržet příjem nových objednávek v mezích, které jsme schopni zodpovědně zpracovat a také garantovat.

Vedení společnosti Xella CZ, s.r.o


Sdílejte tento článek

.