Newsroom

Výstavba rodinných domů se stavebními materiály společnosti Xella v roce 2022

Rok 2022 přinese významnou změnu v realizaci novostaveb. Změny legislativy se budou týkat zejména spotřeby energie v domě a podle vedoucího technického oddělení společnosti Xella CZ/SK Ing. Martina Mihála se nové požadavky odrazí na růstu zájmu o obnovitelné zdroje energie. Zvětší se také vliv orientace budovy a typu rodinného domu (bungalov či patrový dům), takže se k slovu kromě energetických auditorů dostanou i architekti. Bez ohledu na nároky nové legislativy však i v roce 2022 platí, že s pórobetonovými tvárnicemi Ytong, vápenopískovými tvárnicemi Silka a izolačními deskami Multipor postavíte snadno a souladu s normami jak dům s téměř nulovou spotřebou energie, tak i pasivní rodinný dům.

®
®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

V loňském roce platilo, že rodinné domy mohou spotřebovat maximálně 160 kWh/m² primární neobnovitelné energie, od ledna 2022 platí, že spotřeba bude muset být zhruba poloviční.

Nové požadavky se nejvíce dotknou členitých bungalovů, díky nové legislativě naroste i poptávka po obnovitelných zdrojích energie. Větší důraz bude kladen na úspory za vytápění a chlazení staveb.

Loni platilo, že množství spotřebované primární neobnovitelné energie za rok mohlo být v rozsahu od 60-160 kWh/m². Od tohoto roku se tato hodnota výrazně snížila, a to pro běžné rodinné domy na rozmezí 70-75 kWh/m² za rok. Pro malé rodinné domy s energeticky vztažnou plochou menší než 120 m² bude tento rozsah 85-95 kWh/m² za rok. Nové požadavky se tak budou pohybovat na rozhraní mezi nízkoenergetickým a pasivním domem.

Architektura se tak stane výraznější součástí energeticky úsporných opatření a bude mít stejnou váhu, jako kvalitnější tepelné izolace či okna, využití řízeného větrání s rekuperací tepla, účinnější zdroj tepla či instalace obnovitelného zdroje energie. O váze jednotlivých částí rozhodne investor domu a s odbornou konzultací mu pomůže architekt, projektant a energetický specialista, který se stane důležitým partnerem v celém procesu návrhu budovy.

S materiály Xella se změn nemusíte bát

Pokud zůstaneme u hrubé stavby a stavebních materiálů Ytong, Silka a Multipor, bude důležité zaměřit se na parametry jako jsou průvzdušnost obálky a minimalizace tepelných mostů. Díky tomu, že tvárnice Ytong a Silka jsou homogenní, tak i při provedení instalací se vzduchotěsná rovina provádí bez dalších technologických kroků pouhým nanesením omítky. Provedené testy na pasivních budovách z materiálů Ytong, Silka a Multipor dokázaly vysokou vzduchotěsnost obálky těchto staveb.

Požadovaný vysoký tepelný odpor a eliminace tepelných mostů je s těmito materiály možné dosáhnout jak formou jednovrstvého zdění, tak i tzv. sendvičovým zdivem, kombinujícím nosné tvárnice a zateplení. „Vstupenkou“ do světa jednovrstvých konstrukcí jsou tvárnice Ytong Lambda YQ. U nosných obvodových stěn se zateplením nabízí společnost Xella možnost kombinovat tvárnice Ytong nebo Silka se systémovým zateplením minerálními deskami Multipor. Tepelné parametry obálky domu vylepšují vnitřní a vnější systémové omítky Ytong.

Zajímavé výsledky výpočtů a srovnání požadavků v letech 2021 a 2022 přinesl loňský Xella Dialog

„Na loňském Xella Dialogu jsme prezentovali podrobné srovnání požadavků, které byly kladeny na rodinné domy v roce 2021 včetně těch, které platí po 1. lednu 2022. Ve spolupráci s energetickým specialistou jsme vzali v potaz pět různých kombinací způsobů vytápění, přípravy teplé vody a obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE), u obvodových stěn nového rodinného domu jsme pracovali s šesti různými typy konstrukcí z našich tvárnic Ytong Lambda YQ nebo Ytong Standard a Ytong Univerzal. A srovnávali jsme jak jednovrstvové stěny bez zateplení, tak i tradiční zateplené obvodové konstrukce. Výpočty jsme dělali pro vzorový dvoupodlažní dům a pro klasický bungalov, kterých se u nás staví pořád hodně.“ říká Ing. Martin Mihál. Pro více informací a záznam z konference klikněte zde.

Požadavkům normy odpovídaly všechny stěny s tvárnicemi Ytong

Pokud stavebník bude preferovat variantu se zateplením, dostane v případě kombinace pórobetonových tvárnic Ytong a zateplením s minerálními deskami Multipor stěnu s extrémně nízkým součinitelem prostupu tepla, ale výborné tepelněizolační parametry nabízí také jednovrstvové stěny z tvárnic Ytong Lambda YQ. „Obojí řešení – jednovrstvové stěny i tvárnice se zateplením – je tedy energeticky velmi úsporné a bude záležet na preferencích investora, které z nich zvolí. My dlouhodobě upozorňujeme na výhody jednovrstvových konstrukcí, které má kromě zrychlení výstavby i další přednosti, ale své místo na trhu mají i konstrukce tradiční, kombinující pórobetonové tvárnice Ytong a vhodný izolační materiál.“ doplňuje Ing. Martin Mihál.

Pohled na efektivitu jednovrstvového zdění je mnohem komplexnější

Nejde jen o rychlost výstavby, investor by měl do svého uvažování zahrnout také otázku životnosti, ekologie a zdraví. Zdivo je odolné a má prakticky neomezenou životnost a na rozdíl od zateplení nedegraduje vlivem UV záření, vlhkosti, neohrožují jej žádní škůdci (myši, hmyz apod.). Stavební systém Ytong navíc tvoří čistě přírodní suroviny a díky své porézní struktuře napomáhá vytvářet i zdravé klima v domě. Stavba z pórobetonu bez zateplení také dobře dýchá a nedochází v ní ke kondenzaci vodních par. Ytong je pro stavbu domu dostatečně pevný, tvárnice jsou přesné a při jednovrstvovém zdění se snižuje i pracnost celé hrubé stavby. Také se snadno řeže a opracovává a lehce se v něm provádí instalace. Hrubá stavba je tak rychlejší, levnější a odolnější.

Doporučení Ing. Martina Mihála pro stavbu rodinných domů v roce 2022

„U obvodových konstrukcí rodinných domů s optimálním tvarem budovy a vyšším faktorem tvaru A/V (dvojpodlažní domy jsou na tom ve srovnání s bungalovy lépe) doporučuji volit průměrné hodnoty součinitele prostupu tepla, u jednopodlažních domů se složitějším tvarem pak počítat s vyšším podílem obnovitelných zdrojů energie a u konstrukce hrubé stavby s lepšími tepelněizolačními parametry. Obecně lze říct, že nemá velký význam zvyšovat tloušťku stěn včetně případného zateplení, naopak výrazně větší vliv na zlepšení parametrů domu má rozsah použití řízeného větrání s rekuperací tepla nebo fotovoltaiky. U našich materiálů doporučuji vybírat pro obvodové stěny tvárnice Ytong Lambda YQ tloušťky 450 nebo 500 mm.“

Kompletní stavební systém Ytong, vápenopískové tvárnice Silka a minerální zateplení Multipor jsou základní „surovinou“ pro moderní energeticky úsporné rodinné domy, které plně respektují současné požadavky nejen na energetickou úspornost, ale i na soudobou architekturu, efektivitu výstavby nebo kvalitu vnitřního prostředí. Podrobné informace o sortimentu a službách společnosti Xella najdete na www.xella.cz.


Sdílejte tento článek

.