Newsroom

Xella CZ získala ocenění v soutěži Nejlepší výrobce stavebnin 2020

Společnost Xella CZ, výrobce pórobetonového stavebního systému Ytong, vápenopískových tvárnic Silka a minerálních tepelněizolačních desek Multipor získala prestižní oborové ocenění v soutěži Nejlepší výrobce stavebnin roku 2020 v kategorii firem nad 350 zaměstnanců.

®
®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Slavnostní vyhlášení 14. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin proběhlo dne 4. listopadu 2021 v prostorách nadace ABF. Soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu společně se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a projekt umožňuje účast všem výrobcům stavebních hmot a materiálů působících na území České republiky.

Diplom za vítězství v kategorii firem nad 350 zaměstnanců převzal marketingový ředitel Xella CZ Luděk Suchomel, který ocenil, že Xella zvítězila v soutěži, jejíž hlavním posláním je prezentovat výrobu stavebních hmot a materiálů a ukázat odborné i laické veřejnosti, že výroba stavebnin je ohleduplná k životnímu prostředí, šetrná, a přitom moderní a energeticky úsporná a že přináší na trh nové, esteticky i technicky dokonalejší výrobky. „O našich posledních produktových novinkách a jejich přednostech ví nejlépe naši zákazníci a partneři z řad investorů, projektantů, architektů a realizačních firem, a toto oborové ocenění potvrzuje, že je umíme vyrábět inovativně, bezpečně a udržitelným způsobem výroby.“

Luděk Suchomel přebírá ocenění Nejlepší výrobce stavebnin 2020

Přihlášené výrobní závody a provozy průmyslu stavebních hmot byly posuzovány podle několika kritérií. Hodnotila se dosahovaná kvalita výroby a její energetická náročnost, ekonomická úspěšnost a pozice na trhu, investiční činnost do výrobního zařízení v posledních třech letech, dosažená produktivita a zaměstnanost a moderní inovované výrobky a technologie pro stavby. V centru pozornosti byly i aktivity firem v oblasti zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství.

„Naše výroba probíhá v uzavřeném cykle, například pára, která se využívá na vytvrzování hmoty v autoklávách je až z 85 % využita vícenásobně a kondenzát se sekundárně využívá jako voda ve výrobě. Všechny naše výrobky jsou recyklovatelné, čímž zabraňujeme plýtvání přírodními zdroji. Jedním z takových příkladů je navrácení zbytků pórobetonu zpět do výrobního cyklu pomocí speciálních drtiček. Aktivně přispíváme k ochraně klimatu, do roku chceme snížit naši vlastní emisní stopu CO2 o 30 %. Díky našim výrobkům navíc pomáháme snižovat spotřebu energie budov projektovaných z našich materiálů. Vysokou úrovní digitalizace celého procesu výstavby již od projektu se nám také daří efektivně snižovat náklady stavby a v konečném důsledku i množství odpadu ve stavebnictví.“ uvedl Luděk Suchomel.


Sdílejte tento článek

.