Newsroom

Náš ambiciózní plán k větší udržitelnosti

Jako jeden z předních dodavatelů stavebních materiálů si jsme vědomi naší odpovědnosti za to, aby toto průmyslové odvětví bylo udržitelnější. Zjistěte více o naší cestě.

XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Jsme hrdí na to, že na základě naší široké výrobní sítě jsme blízko našim zákazníkům, využíváme místní dodavatelské řetězce a vytváříme vysoce odolný hodnotový řetězec. To nám umožňuje snižovat emise CO2 díky krátkým přepravním vzdálenostem, být součástí místních ekonomik a společně rozvíjet dodavatelské struktury s místními dodavateli. Jsme předním evropským poskytovatelem udržitelných, efektivních a cenově dostupných řešení v oblasti stavebních materiálů.

Jsme si však také vědomi toho, že se musíme neustále posouvat, pokud jde o environmentální, sociální a správní otázky. „Od zdraví, bezpečnosti po klima a životní prostředí vnímáme, že společnost Xella a její širší sektor musí postupovat daleko rychleji,“ cituje naše nejnovější zpráva ESG našeho generálního ředitele Christophe Clemente.

Co zamýšlíme:

Poslední dva roky byly charakterizovány snahou zdokonalit naše zaměření na ESG a vytvořit plán ESG, který zmapuje cestu k našim cílům. Pokračovali jsme ve vývoji a zdokonalování postupů pro implementaci strategie v souladu s našimi prioritami. Uvědomili jsme si, že klíčovou součástí pokroku v roce 2022 musí být zvýšení kvality dat ve vybraných oblastech.

„Naším posláním je navrhovat nákladově efektivní, udržitelnou výstavbu a dostupné bydlení. Stanovením jasných cílů v oblasti emisí CO2, zachování zdrojů, diverzity a rovných příležitostí poskytuje naše strategie ESG plán k dosažení tohoto poslání,“ říká Cécile Fages, Ředitelka komunikace a programu udržitelnosti ve společnosti Xella.

Jaké jsou tedy naše prioritní oblasti, na které se letos zaměřujeme:

  • I nadále snižujeme produkci emisí CO2
  • Snažíme se o větší cirkularitu našich produktů, abychom eliminovali to, že zbytky výroby posíláme na skládku
  • Pokračujeme v budování našeho specializovaného oddělení ESG, abychom řídili pokrok v naší společnosti
  • Podnikáme kroky ke zvýšení kvality našich ESG dat
  • Pracujeme na zlepšování našeho Compliance management systému
  • Poskytujeme našim zaměstnancům bezpečné a zdravé pracoviště, abychom byli stále atraktivním zaměstnavatelem na momentálně velmi napjatém pracovním trhu
  • Rozšiřujeme náš programu Total Safety Leadership pro začlenění více zaměstnanců a jeho funkci ve všech místních jazycích
  • Pokračujeme ve zvyšování počtu klientů využívajících naše digitální nástroje
  • Zveřejnění střednědobého cíle pro snížení dalších nepřímých emisí naší společností a zahájení spolupráce s dodavateli k jeho dosažení
  • Pokračujeme ve financování výzkumu a inovací, které pomáhají vytvářet stavební materiály budoucnosti

Podívejte se na naše webové stránky, kde popisujeme danou problematiku podrobněji.


Sdílejte tento článek

.

Články

Mohlo by vás zajímat