Newsroom

Rozhovor s Václavem Radou, vedoucím závodu Xella v Chlumčanech

Seznamte se s vedoucím závodu v Chlumčanech. V tomto článku Vám Václav Rada přiblíží jeho pohled na historii a vývoj výroby. Dozvíte se také, jaké kvality má podle něj mít správný manažer, informace o jeho přístupu k vedení a v neposlední řadě, z čeho on sám čerpá energii na pracovní aktivity.

®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Jaké výrobky závod Xella v Chlumčanech vyrábí a jaké je jeho postavení v rámci společnosti Xella CZ i celého koncernu Xella.

Náš závod vyrábí klasiku, kterou každý, kdo někdy s Ytongem pracoval, dobře zná – zejména obvodové a příčkové pórobetonové tvárnice Ytong . Specifikou Chlumčan je doplňkový sortiment, které ostatní závody Xella v České republice nevyrábí: například jednoduché nosné překlady na okna, nenosné překlady na dveře nebo obvodové stěnové a příčkové dílce.

Jak se chlumčanský výrobní závod proměnil za dobu, po kterou v něm pracujete a co se naopak nezměnilo?

Výrazně se modernizoval, díky tomu se například v roce 2018 výrazně zvýšila kvalita čištění rámů a kvalita nanášení výztuže. V posledních dvou letech jsme také přivezli nové strojové vybavení ze závodu v Šaštíně, které zvýšilo komfort a rychlost práce. Co se nám daří, je navazovat na tradice zdejší armované výroby z 80. let minulého století: i přes změny, které doba přinesla, se tady neztratil um a šikovnost lidí.

Zkusme se na chvíli vrátit v čase a vzpomínat na vaše začátky ve firmě. V čem vidíte největší rozdíly, jak se změnily technologie a sortiment, který dnes závod vyrábí?

Do firmy jsem nastoupil jako středoškolák, měl jsem po vojně a začínal jsem ve výrobě armovaných produktů. To se psal rok 1983 a mne zlákala  nabídka  bytu. Začínal jsem v ranní směně, napřesrok jsem přešel do směnového provozu, protože ten přinášel lepší výplatu. Po šesti letech směn jsem dostal nabídku na vedoucího výroby ranní směny. Byla to pro mne tenkrát vítaná změna. Zažil jsem také období privatizace a změny majitelů. V roce 2016 jsem po 33 letech ve firmě dostal nabídku dělat vedoucího závodu, můj tehdejší vedoucí odcházel do důchodu a já jsem nastoupil na jeho místo. Za dobu svého působení jsem prošel směnami i různými druhy výroby, takže jsem závod velmi dobře poznal. Hodně mi pomohly i otevřené hranice a možnost poznávat podobné závody v Evropě, to byla také velká škola. Samozřejmě jsem za tu dobu zažil řadu změn. U nich většinou platí, že některé jsou nám příjemné, některé méně. Ale tak to v životě chodí. Měnil se sortiment i strojové vybavení, narostl také počet pevnostních tříd a tříd objemových hmotností našich tvárnic, nové jsou i rozměrové řady. Velkou změnou byla také paletizace výroby v polovině devadesátých let a přechod na současný systém palet s obalem a pod ním naše stavební prvky. V roce 2007 se zásadně změnila technologie mletí, dříve jsme mleli suchou cestou, od roku 2007 meleme písek smíchaný s vodou. Velkými investičními akcemi byly také rozšíření skladovací plochy, výstavba nové kotelny a přemístění drtičky z německého výrobního závodu do Chlumčan.

Co osobně považujete za hlavní úkol a cíl člověka na pozici, kterou nyní zastáváte?

Udržet kvalitu lidí, kteří u nás pracují. A z hlediska věku optimálně poskládat tým, aby v něm byli lidé mladí, středního věku i zkušení starší pracovníci. Ta generační rovnováha je z mého pohledu důležitá, i když ne vždy je možné ji optimálně vybalancovat. Jeden člověk fabriku nedělá, klíčem je mít dobře složený kolektiv, který ví, co má dělat a který chce vždy laťku kvality své práce posunout o něco výš. Mým cílem je také udržet výkon závodu v čase a minimalizovat velké výkyvy. Díky tomu se nám pak daří snižovat výrobní náklady. Jinými slovy to znamená dívat se na náš závod z dlouhodobého hlediska, nevidět jen okamžitý stav a řešit aktuální problémy, ale myslet i na budoucnost.

Které jsou podle vás ty nejdůležitější vlastnosti a schopnosti člověka, který řídí takový celek jako je výrobní závod v Chlumčanech?

Já sázím na vstřícnost a komunikativnost. Někteří manažeři jsou tvrdí a při komunikaci s podřízenými neústupní, mně se osvědčilo, že si lidi vyslechnu a pokud to jde, dokáži jejich požadavky akceptovat. Člověk na pozici, jakou zastávám, by už měl mít v životě také něco za sebou. Neznamená to, že do podobné funkce musí „zestárnout“, ale měl by mít nějaké osobní a pracovní životní zkušenosti. Já osobně jsem před nástupem do funkce měl možnost prohlédnout si závody v Německu, Rakousku, Polsku nebo Holandsku, a to mi pomohlo si uvědomit, jak reálně na tom naše výroba je. Často jsme si mysleli, že jsme v něčem pozadu a opak byl pravdou. Ta možnost srovnávat a vidět reálnou pozici našeho závodu v evropském kontextu byla pro mne velmi cenná. Znalosti jsou jednak zdrojem sebedůvěry, ale předchází také „hraní si na vlastním písečku“ a zbytečnému vymýšlení věcí, které přitom už někde dobře fungují.

Co považujete na své práci za nejtěžší?

Nejtěžší je z dlouhodobého hlediska udržet konkurenční schopnost závodu na trhu ve stavebních materiálech.  Klíčová je také bezpečnost našich zaměstnanců, aby se každý den všichni v pořádku vrátili z práce domů.

Každý člověk se vyvíjí v čase, každý nějak relaxuje. Jak dobíjíte energii do další práce vy?

Roky přibývají, to nezastavím, přesto se pořád snažím zůstat fyzicky aktivní. Když je to možné, namísto do auta sednu na kolo. Nejde o výkony za každou cenu, ale o stabilní a dlouhodobou činnost, která pročistí hlavu a dodá tělu energii. Možností je hodně, jízda na kole, běžky, chůze ,otužování. Psychickou zátěž z práce kompenzuji pořád sportem, to je můj recept. V mládí jsem aktivně hrával házenou a pravidelná zátěž z tohoto krásného sportu mne naučila udržovat se fit po fyzické i psychické stránce. Každému bych také přál, aby si dokázal vytvořit rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a aby tu rovnováhu udržel co nejdéle. Když je rodina v pohodě a radost člověku dělají i děti, tak úplně jinak zvládá i práci a starosti, které život přináší.

Můžete na závěr prozradit, v čem vy sám vidíte odlišnost firmy Xella od konkurence?

Naší velkou předností je kombinace velikosti, výkonnosti a výrobních kapacit na jedné straně a široké spektrum služeb malým, středním a velkým investorům, projektantům i stavebním firmám. Mám tím na mysli například pomoc při založení stavby, půjčování pil a minijeřábů apod. Ale to spektrum servisní podpory je samozřejmě mnohem širší.

Václav Rada

Sdílejte tento článek

.