Newsroom

Společnost Xella i letos podporuje největší setkání lídrů digitalizace v České republice

Ve čtvrtek 25. května 2023 se na půdě Ministerstva pro místní rozvoj ČR v Praze uskuteční Setkání lídrů digitalizace 2023. Stříbrným partnerem této akce je společnost Xella, která se aktivně zapojuje do dění v oblasti digitálního plánování a implementace BIM v českém stavebnictví.

XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Konferenci zahájí prezentace výsledků studie společnosti CEEC Research, analyzující rizika pro úspěšnou digitalizaci stavebnictví. V rámci dvou hlavních panelů proběhne diskuse zástupců české vlády, klíčových představitelů veřejného sektoru s řediteli předních společností v oblasti digitalizace stavebnictví ČR.

Expertní panel je věnovaný otázkám společného datového standardu staveb, vizi automatizace povolovacích procesů a praktických zkušeností lídrů BIM z řad největších projektových a stavebních společností. Aktéři panelu se budou ptát, jaká je návratnost pro investora nebo jak informační model usnadní práci ve fázi přípravy, realizace a provozu stavby. K vidění budou aktuálně připravované a realizované projekty v BIM, tématem diskuse budou také trendy digitalizace realizace staveb a praktického provádění technického dozoru.

Panel lídrů digitalizace, kterého se kromě dalších hostů zúčastní i Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR, bude věnovat pozornost digitalizaci českého stavebnictví a probíhajícím krokům na vládní úrovni, zajímavý bude také pohled samospráv pro naplňování strategie digitalizace. Diskutovány budou dopady legislativních novinek na proces digitalizace stavebního řízení a územního plánování a rozvoj e-governmentu v České republice a na Slovensku.

Digitální plánování a BIM je v oblasti tuzemské stavební praxe, provozu a údržby budov cestou, kterou se vydává čím dál více profesionálů v oboru. Společnost Xella svými aktivitami tuto významnou inovaci aktivně podporuje a podílí se na přinášení nových trendů na tuzemský trh. Potvrzuje to ostatně i její BIM koncept Xella blue.sprint, v jehož rámci Xella optimalizuje projekty již ve fázi plánování, přebírá digitální BIM model, případně 2D plány investorů nebo architektů a připravuje 3D model stavby, doporučuje optimální skladbu svislých konstrukcí a vyčísluje úspory jednotlivých variant.

Organizátorem největšího tuzemského setkání lídrů digitalizace je CEEC Research s.r.o.. Registrace je možná na webových stránkách organizátora akce.


Sdílejte tento článek

.

Články

Mohlo by vás zajímat