Newsroom

Velkoformátové tvárnice a panely z pórobetonu Ytong a vápenopísku Silka dovolují stavět rychle a kvalitně široké spektrum staveb

Výstavba je tak z pohledu investora, architekta i realizační firmy snadná a naprosto přesná. Dají se u ní kombinovat velké i malé formáty z jednoho materiálu a investor díky tomuto spojení získá kvalitní hrubou stavbu z moderního stavebního materiálu, který má za sebou desítky let inovací a vývoje. Práce s velkoformáty není náročná na provádění, rychlé je také zaškolení. Společnost Xella navíc své partnery podporuje ve všech krocích projektu.

®
®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Jednou z velmi účinných forem podpory je i koncept digitálního plánování Xella blue.sprint. Pomocí této čím dál žádanější služby zpracuje Xella v projektové fázi z jakýchkoliv digitálních podkladů BIM model zdiva, tj. digitální „dvojče“ stavby. Projektuje-li projektant developera v BIM, může využít BIM knihovnu s produkty celého Xella sortimentu.V rámci služby blue.sprint může také využít například kontroly kolize v návaznosti stěn, návrh optimalizace řešení projektu včetně cenové nabídky a výkazu materiálu. Po stránce výroby je možné získat vzorové rozkresy prvků ve stěně z velkoformátových výrobků na základě odsouhlaseného 3D modelu včetně využití možnosti výroby stěnových panelů na míru. Všechny dodávané prvky přitom najde přehledně ve výkazu shrnuté po stěnách, podlažích i za celý objekt.

Důležitá je také optimalizace dodávek materiálu – ten je díky službě blue.sprint dodáván na čas podle harmonogramu a optimalizován na celé palety. Ke všem velkoformátovým produktům zajišťuje Xella kompletní technickou podporu, její součástí jsou i konzultace statika, zhodnocení úspor a přínosů díky velkoformátovým materiálům a postupné konzultace, vedoucí k efektivně zvolenému produktovému mixu, aby nedocházelo k zbytečným kombinacím několika typů výrobků.

Velkoformátové stavební prvky řeší zejména neustálý tlak na rychlost a současně kvalitu výstavby při nedostatku pracovních sil

„Ušetří pracovní síly na stavbě a celkově procesy o něco zjednoduší. Použití velkoformátů však přispěje i k celkové kvalitě provedení stavby. Pro produktovou skladbu platí pravidlo méně je více  – ta by v projektu měla být co nejjednodušší. Ideálním stavem jsou stavby, u nichž není v první a poslední řadě potřeba používat doplňkové tvárnice nižší než 200 mm. K snadnému provádění přispívají i vzorové rozkresy prvků ve stěně, které jsou součástí dodávky našich materiálů. Jsou výstupem z BIM modelu, jsou tedy maximálně přesné. říká Ing. Lucie Šnajdrová, manažerka velkoformátové výstavby Xella CZ s.r.o. a Xella Slovensko s.r.o..

Součástí velkoformátového sortimentu společnosti Xella jsou velkoformátové tvárnice pro vnější obvodové stěny Ytong Jumbo, které vyzdí v jednom kroku sedmkrát větší plochu, a navíc snižují nároky na personál – při práci s nimi stačí dva pracovníci. A i pro ně je díky této technologii práce fyzicky méně namáhavá. Prvky Ytong Jumbo se používají pro nosné i nenosné obvodové a vnitřní stěny, ztužující, výplňové a požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov. Velkoformátové vápenopískové tvárnice Silka Tempo se svou únosností podobají betonu, ale jejich hlavní surovinou je křemičitý písek, takže jsou plně kompatibilní s materiály Ytong. Použití těchto velkoformátových tvárnic krátí čas zdění až o šedesát procent a snižuje fyzickou náročnost pro pracovníky. To je zřetelně viditelné zejména u celodenní práce a u vyšších řad zdiva. Štíhlé stěny přináší i vyšší užitnou plochu v budovaném objektu. Nejhospodárnější řešení vnitřních nenosných a dělicích stěn nabízí příčkové GHT panely Ytong, které jsou také součástí velkoformátového sortimentu společnosti Xella. Tyto panely jsou konstrukčně vyztužené a vyrábí se na míru podle výšky podlaží. Panely jsou ideální pro velké plochy s malým členěním a požadavkem na rychlou výstavbu.

“Stavět s velkoformátovými prvky je ve srovnání s klasickými stavebními materiály jednodušší a rychlejší. Velkoformátové tvárnice jsou samozřejmě ve srovnání s běžnými o něco těžší, ale stavební firma to nemusí díky mini-jeřábům, které ji můžeme zapůjčit, řešit. Použití mini-jeřábu je i mnohem ohleduplnější z pohledu fyzické práce zedníků. Zrychlí se také výstavba, velkoformátové prvky se navíc zdí na tenkovrstvou zdící maltu, což je ve srovnání s klasickými maltami mnohem efektivnější. Velkoformátové stěny z pórobetonu Ytong a vápenopískových tvárnic Silka jsou z pohledu investora a nákladů na hrubou stavbu výhodnější než železobetonové stěnové systémy.“ dodává Ing. Lucie Šnajdrová.

Vápenopískové zdivo Silka boduje svými vlastnostmi i službami společnosti Xella

Vápenopísková tvárnice Silka vynikají jedinečnými zvukově izolačními schopnostmi. Splňují tak vysoké akustické požadavky na mezibytové stěny nebo na konstrukce oddělující provozy s nadměrným hlukem. Díky bezkonkurenční únosnosti přenesou štíhlé akustické stěny ze Silky i extrémní statická zatížení. Jednoduchá skladba stěn, vysoká přesnost a minimální staveništní pracnost vytvářejí z vápenopískových tvárnic nejdostupnější a mimořádně spolehlivé řešení. Díky prakticky identickému surovinovému složení jsou vápenopískové tvárnice Silka dokonale kompatibilní s uceleným stavebním systémem Ytong.

Jedním z nejdůležitějších aspektů tuzemských bytových domů je zvuková izolace, a vápenopískové prvky Silka ji dokážou velmi efektivně řešit. Ze zdících materiálů je z hlediska akustiky považuje velká část investorů za vůbec nejlepší. Velkoformátové prvky Silka Tempo zajišťují i větší rychlost výstavby, ta je ostatně u velkoformátových prvků jednou z hlavních výhod. Zkušenosti investorů z řady již realizovaných projektů jsou veskrze pozitivní, oceňována je nejen kvalita tvárnic a jejich parametry, ale i servis, který je u společnosti Xella na vysoké úrovni.

Velkoformátové tvárnice Silka Tempo jsou ideální pro vyšší bytové domy s více jak čtyřmi nadzemními podlažími. Mají podobné složení jako Ytong, ale svou únosností až 20 MPa se podobají betonu. Použití těchto velkoformátových tvárnic krátí čas zdění až o šedesát procent a snižuje fyzickou náročnost pro pracovníky. Silka Tempo se vyrábí ve dvou šířkách 180 mm a 240 mm, délka je 500 mm a výška 600 mm. Již v tloušťce 240 mm přitom získá investor akustické nosné zdivo s útlumem Rw = 57 dB, příčka tloušťky 80 mm pak odpovídá s rezervou útlumu pro vnitřní stěny oddělující pobytové místnosti. Štíhlé stěny přináší kromě výborné akustiky a únosnosti i vyšší užitnou plochu v budovaném objektu. Prvotřídní jsou také jejich požární vlastnosti – tvárnice Silka Tempo jsou nehořlavé a patří do nejvyšší třídy A1. Stěny z tvárnic Silka Tempo mají vysokou akumulační schopnost a zajišťují zdravé mikroklima budovy.

U bytových domů o čtyřech až šesti podlažích je v závislosti na architektonickém návrhu stavby vhodné Silku kombinovat s tvárnicemi Ytong, a to s pevností P6–P2 dle návrhů statika. Samonosný stěnový systém se také často uplatňuje u bytových domů, kde je potřeba velká únosnost zdiva v kombinaci se štíhlou konstrukcí. Využívá se například pro kombinaci železobetonových skeletů s horními patry, která jsou vyzdívaná velkoformátovými tvárnicemi Silka Tempo či jejich kombinací s Ytongem. Statická podpora Xella zde již od počátků projektu spolupracuje s projekcí a podává návrhy na kombinace se železobetonem tak, aby stavby byly navrženy efektivně. V neposlední řade je Silka ideální pro stavbu pasivních rodinných a bytových domů, protože zde vynikne vysoká akumulační schopnost daná hmotností vápenopískového zdiva. A u velkoformátů se k tomu přidává ještě jedna výhoda – díky velikosti tvárnic jsou minimalizovány lepené spoje.


Sdílejte tento článek

.