Newsroom

Velkoplošné Ytong stěnové panely SWE a digitální plánování Xella blue.sprint optimalizovaly stavbu rodinného domu v Habartově

Hrubá stavba bungalovu ve městě Habartov v Karlovarském kraji se stavěla pomocí velkoplošných prefabrikovaných Ytong stěnových panelů SWE. Na přípravě projektu se podílela i služba digitálního plánování Xella blue.sprint. Výsledkem byla rychlá a přesná výstavba přesně dle potřeb a požadavků stavebníka.

®
®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

„K této lokalitě mám vztah, vyrůstal jsem tady.“ říká investor rodinného domu pan Vojtěch a dodává: „Proto jsem při výběru pozemku pro nový dům neváhal a rozhodl jsem se stavět právě tady. Původně jsem zamýšlel stavět z klasického formátu, ale z důvodu prodloužení stavebního řízení jsem se rozhodl hledat jinou, rychlejší alternativu. Když jsem se od zástupce společnosti Xella dozvěděl o možnosti panelové výstavby, neváhal jsem. Společně jsme upravili projekt, aby vše sedělo, pak už stačilo objednat potřebný materiál. Firma Xella mi jej dopravila a složila na stavbu a dům mohl začít růst.“

Cestou k urychlení výstavby jsou v současnosti jednoznačně velkoformátové stavební tvárnice a panely Ytong a Silka. Jejich hlavní výhody se projeví naplno zejména u větších staveb, ale dají se s nimi rychle stavět i rodinné domy. Výstavba je jednoduchá a opravdu přesná a lze při ní kombinovat velké i malé formáty z Ytongu nebo Silky. Investor domu tak rychle získá kvalitní hrubou stavbu ze spolehlivého stavebního materiálu, který má za sebou desítky let inovací a vývoje.

Díky prefabrikovaným stěnovým panelům SWE a minijeřábu lze v pracovní četě realizovat až 95 m² stěn za jeden pracovní den, což je plocha odpovídající téměř jednomu patru rodinného domu. Ing. Jakub Hergezel je technickým poradcem a manažerem pro klíčové zákazníky ve společnosti Xella a proces výstavby nízkopodlažního rodinného domu v Habartově po celou dobu výstavby sledoval: „K výhodám této technologie patří rozhodně nutnost menšího počtu pracovníků a zároveň až třikrát větší rychlost zdění ve srovnání s klasickým formátem tvárnic. S tím samozřejmě souvisí i úspora nákladů. U tohoto rodinného domu jsme s investorem od začátku konzultovali a ladili optimalizaci projektu, následně jsme pomocí naší služby Xella blue.sprint zpracovali formou BIM technologie 3D model, ze kterého jsme vygenerovali montážní plány. Součástí těchto plánů bylo i schéma uchycení panelů pomocí diagonálních podpěr a samozřejmě přesný výkaz prvků.“

 Pro kvalitu a přesnost finálních stěn je vždy klíčové perfektní provedení první vrstvy. Ta byla vyzděna z klasického formátu tvárnic Ytong o minimální třídě P4-550. Panely byly na stavbu dovezeny naležato a v této pozici bylo také provedeno maltování. Následně byly panely pomocí jeřábu a speciálního úchopového zařízení přemístěny na místo určení. Po usazení a vyrovnaní do správné polohy se panely musely – na rohu budovy každý a v ploše stěny cca každý třetí –zajistit diagonální montážní podpěrou. Ta se vždy odstraní až po provedení ztužujícího věnce nebo stropní konstrukce. Pro fixaci panelů bylo také nutné zatlouct v hlavě panelu příčně přes spáru 2 ks plechových spojek. Spojky se usazovaly průběžně, vždy po instalaci panelu.

„Obecně lze říct, že u takto typického bungalovu lze vyzdít všechny obvodové a vnitřní stěny během dvanácti hodin. Výhodou je také skutečnost, že investor může kombinovat stavební prvky nejen v rámci stavebního systému Ytong, ale může do stavby zakomponovat i akustické vápenopískové tvárnice Silka nebo minerální tepelněizolační desky Multipor.“ dodává na závěr Ing. Jakub Hergezel.


Sdílejte tento článek

.