Newsroom

Akustická řešení Ytong a Silka zlepšují zvukový útlum stěn a stropů

Nová akustická norma, která u nás platí od ledna 2021, přinesla řadu změn. Díky tvárnicím Silka může investor domu vyhovět i potřebám na vyšší akustický útlum.

Dominik Rašek •

Nová akustická norma, která u nás platí od ledna 2021, přinesla řadu změn. Pro zájemce o stavbu rodinného domu s pórobetonovými tvárnicemi Ytong je dobrou zprávou, že systémová řešení s akustickou omítkou nebo příčkovými panely Ytong plní požadavky normy a zlepšují u stěn mezi obytnými místnostmi akustiku. A díky akustickým tvárnicím Silka může investor domu vyhovět i potřebám na vyšší akustický útlum.

Od 1. ledna 2021 platí revidovaná verze normy ČSN 73 0532:2020 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky. Touto normou se nahradila ČSN 73 0532 z února 2010.

Martin Mihál, vedoucí technického oddělení CZ&SK u společnosti Xella vysvětluje hlavní změny, které nová norma přinesla: „Těch změn je více, ale z pohledu výrobce zdicích materiálů, jako je naše společnost, je zásadní, že požadavky na příčky uvnitř bytu se nyní vztahují na všechny obytné místnosti (mimo příslušenství) a platí i pro rodinné domy. Smyslem nové normy je ochránit danou místnost před veškerým zdrojem hluku, například z vedlejší místnosti. V praxi to znamená vyváženější pohled na akustickou izolaci všech příček a dveří.“

Nová norma stanovuje, že u bytových a rodinných domů, terasových nebo řadových domů a dvojdomů s jednou bytovou jednotkou by stěny mezi obytnými místnostmi měly splňovat zvukovou izolaci R´w a/příp. Dntv ≥ 40 dB. Pro zákazníky a partnery společnosti Xella je důležité, že mají na výběr řadu možností, jak akustiku stěn svého domu vyřešit, a to jak v souladu s požadavky normy, tak i vlastními nároky na izolaci hluku v místnostech.

Jednou z možností je použití akustických omítek Ytong. Tato akustická vápenocementová jádrová omítka se nanáší ve vrstvě 10-20 mm a je určena k vytváření vnitřních jádrových omítek stěn a stropů s požadavkem na hlukový útlum. Při 15 mm tlusté oboustranné aplikaci na stěny z tvárnic Ytong Klasik tl. 100 mm vychází hodnota Rw = 42 dB, u stěny z tvárnic Ytong Klasik tl. 125 mm je Rw = 44 dB.

Požadavky normy plní i tvárnice pro nenosné stěny Ytong Klasik v tloušťkách 150, 200 a 200 mm. Příčky se s těmito tvárnicemi zdí snadno a rychle, a kromě vysoké přesnosti vyzděných stěn přináší i potřebný akustický útlum. Zvuková izolace Rw se u nich pohybuje od 41 do 47 dB. V případě použití akustické omítky se dostaneme na hodnoty od 46 do 52 dB.

Naše příčkové panely Ytong představují nejhospodárnější řešení vnitřních nenosných a dělicích stěn a představují moderní alternativu k tradiční výstavbě. Jejich montáž zvládne pouze jeden pracovník, navíc výrazně zkracují dobu výstavby a šetří náklady. Díky těmto panelům rychle postavíte tenké, pevné a rovné příčky, navíc budete mít méně odpadu. Nadprůměrná je také hodnota akustické izolace těchto panelů – při oboustranně aplikované akustické omítce Ytong tl. 15 mm poskytují hodnotu zvukové izolace Rw = 45 dB.

Jedinečnými zvukově izolačními schopnostmi vynikají akustické vápenopískové tvárnice Silka. Jejich vzduchová neprůzvučnost Rw se v závislosti na tloušťce tvárnic (od 80 do 300 mm) a způsobu provedení (pero + drážka nebo pero + drážka + úchopové kapsy) pohybuje od 45 do 57 dB! Tyto stavební prvky splňují nejen vysoké akustické požadavky na mezibytové stěny nebo na konstrukce oddělující provozy s nadměrným hlukem, ale díky bezkonkurenční únosnosti přenesou štíhlé akustické stěny ze Silky i extrémní statická zatížení. I ostatní vlastnosti jsou pro stavitele rodinných a bytových domů a dalších objektů cenné – jednoduchá skladba stěn, vysoká přesnost a minimální staveništní pracnost vytvářejí z tvárnic Silka mimořádně spolehlivé řešení. Díky prakticky identickému surovinovému složení jsou vápenopískové tvárnice Silka dokonale kompatibilní s uceleným stavebním systémem Ytong.


Sdílejte tento článek

.