Newsroom

Bytový dům Stephanus Martin

Bytový dům Stephanus je zajímavý tím, že je celý tvořen konstrukčním systémem Ytong. Ten urychlil jeho výstavbu a investorovi přinesl úsporu času i financí. Díky systému Ytong se minimalizoval mokrý proces výstavby a zkvalitnily se tepelně-technické parametry konstrukce a dům se tak zařadil do kategorie nízkoenergetických staveb.

®
®

Dominik Rašek •

Bytový dům Stephanus je zajímavý tím, že je celý tvořen konstrukčním systémem Ytong. Ten urychlil jeho výstavbu a investorovi přinesl úsporu času i financí. Díky systému Ytong se minimalizoval mokrý proces výstavby a zkvalitnily se tepelně-technické parametry konstrukce a dům se tak zařadil do kategorie nízkoenergetických staveb. Dům byl navržen tak, aby poskytoval všechen komfort, který potřebuje současný městský člověk. V nabídce bytů dominují dvoupokojové byty. Celkový počet všech bytů je 59 a každý se pyšní velkorysou terasou nebo balkonem či vlastním parkovacím místem. V přízemí polyfunkčního domu se nacházejí nebytové podnikatelské prostory, určené pro různé účely.

Účel stavby:Bytový a polyfunkční dům
Místo stavby:Martin
Investor:H&D Real, s.r.o.
Architektonický návrh:Budinský&Partners, s.r.o.
Generální projektant:Budinský&Partners, s.r.o.
Generální dodavatel:EK-Invest, s.r.o.
Termín výstavby:2012-2013
Použitý materiál:Obvodové stěny: tvárnice YTONG tloušťky 375 mm
Vnitřní nosné stěny: tvárnice SILKA tloušťka 250 mm, S20-2000 a 200 mm, S15-1800 vnitrobytové nosné stěny tvárnice YTONG tloušťky 250 a 200 mm
Stropy: stropní dílce YTONG délky 4500 mm a tloušťky 200 mm

Stavební systém Ytong

Požadavkem investora bylo při výběru stavebního materiálu zohlednit realizační a investiční náklady. Primárním kritériem byl stavebnicový systém bez nutného bednění, který by se dal využít v rámci celé stavby. Ačkoliv mnohé bytové nebo polyfunkční budovy využijí Ytong pouze na 30 % v rámci všech materiálů hrubé stavby, Stephanus je příkladem zastoupení Ytongu až na 90 %. Inspiraci na použití stavebního materiálu Ytong získal architekt na konferenci Ytong Dialog v Bratislavě. Minimální tepelné ztráty zabezpečuje obvodový plášť z tvárnic Ytong, nosnost a akustiku zabezpečují prvky Silka a eliminaci mokrých procesů a rychlost výstavby i během zimních měsíců umožnilo použití stropních dílců Ytong.

Samonosná konstrukce

Bytový dům má šest nadzemních podlaží. První nadzemní podlaží je na úrovni terénu a z větší části slouží k parkování. Tomu odpovídá i nosný systém jednoho nadzemního podlaží, realizovaného jako soustava železobetonových nosných stěn a průvlaků, které podepírají monolitickou železobetonovou desku. Další podlaží jsou navržena jako samonosná konstrukce z prvků Ytong a Silka. Obvodové stěny jsou vyzděny z tvárnic Ytong tloušťky 375 mm a zatepluje je minerální izolace tloušťky 50 nebo 70 mm. Součinitel prostupu tepla takové stěny je 0,20 nebo 0,18 W/(m2·K). To jsou hodnoty o mnoho lepší než hodnota požadovaná podle STN 73 0540-2 U = 0,32 W/(m2·K) a doporučená hodnota Ur1 = 0,22 W/(m2·K).

Vnitřní nosné stěny

Vnitřní nosné stěny jsou navrženy převážně z tvárnic Silka. Tento typ tvárnic se vyznačuje vysokou pevností a díky své velké objemové hmotnosti i vynikajícími zvukově izolačními vlastnostmi. Dvě tloušťky tvárnic Silka byly použity proto, aby byl splněn požadavek na vzduchovou neprůzvučnost R´w = 53 dB, kterou splňuje Silka tloušťky 250 mm s označením S20-2000 (pevnost 20 MPa v tlaku a objemová hmotnost 2000 kg/ m3, laboratorní index vzduchové neprůzvučnosti Rw = 56 dB). Silka tloušťky 200 mm s označením S15-1800 (pevnost 15 MPa v tlaku a objemová hmotnost 1800 kg/m3, laboratorní index vzduchové neprůzvučnosti Rw = 54 dB ) byla použita jen na vnitrobytové nosné stěny, které přebírají vysoké zatížení. Na vyšších podlažích bylo možné použít na méně namáhané stěny i tvárnice Ytong tloušťky 250 a 200 mm.

Originální stropy

Stropy v bytovém domě jsou vytvořeny velmi originálně ze stropních dílců Ytong. Taková konstrukce dovolila velmi rychlou montáž téměř bez mokrých procesů, což umožnilo realizaci i v zimních měsících. Maximální délka dílce 4500 mm souvisí s použitím cenově efektivnějších dílců tloušťky 200 mm. Dílce se kladou přímo na nosné stěny, na železobetonové nebo do ocelových průvlaků.

Kombinace svislých a vodorovných prvků Ytong a Silka na výšku pěti podlaží je na Slovensku, ale i v celé střední Evropě skutečně novátorským počinem a podle investora znamenala záměna klasické stavby s monolitickými stropy za stavebnici velkou úsporu času i financí.


Sdílejte tento článek

.