Newsroom

Ceny a odměny za 28. ročník studentské VŠ soutěže Xella jsou předány

Slavnosti se zúčastnili jednatel společnosti Xella CZ a Slovensko a generální ředitel Ing. Peter Markovič, prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan Fakulty stavební ČVUT Praha, odborný garant soutěže Pavel Jiroudek a další hosté.

XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Jiří Máca ve svém úvodním slově přivítal všechny aktéry a vyjádřil potěšení, že pro výstavu všech přihlášených prací a předání cen zvolili organizátoři právě prostory FS ČVUT v Praze. V průběhu slavnostního předávání cen 28. ročníku studentské VŠ soutěže Xella seznámili členové poroty studenty a hosty akce s hodnocením oceněných projektů. Ing. Peter Markovič ve svém proslovu nastínil také téma 29. ročníku studentské VŠ soutěže Xella, které se přesune do Vysokých Tater, konkrétně do Starého Smokovce. Studenti oborů architektura a pozemní stavitelství na českých a slovenských vysokých technických a uměleckých školách a univerzitách dostanou zadání na přeměnu zdejšího amfiteátru, postaveného v 50. letech minulého století a v posledních letech opuštěného a chátrajícího. Na setkání byli přítomni také zástupci redakcí, kteří zde předali studentům ceny časopisů.


Sdílejte tento článek

.