Newsroom

Forum Karlín Praha

Forum Karlín je dílem světového architekta Ricarda Bofilla. Součástí kancelářské budovy je i moderní multifunkční sál, který splňuje nejvyšší nároky na pořádání aktivit. Projekt je unikátní svou prosvětlenou fasádou a závěsným systémem, který umožňuje instalaci velmi těžkých dekorací a dalších scénických prvků. Víceúčelový sál s kapacitou 3 000 míst a nejmodernějším zázemím pro nejrůznější kulturní, společenské a vzdělávací akce má také výborně vyřešené akustické podmínky, které díky svým vlastnostem vytvořily tvárnice Silka.

®
®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

V rekonstruované části sídlí vydavatelství Economia a další částí projektu je osmipodlažní novostavba s 9500 m² moderních kancelářských prostor. Mezi oběma budovami je zastřešené nádvoří a z proskleného atria vstupují návštěvníci do víceúčelové haly, která kombinuje dřevěné podlahy a bíle omítnuté stěny.

Akustické řešení sálu umožňuje i živé nahrávání hudebních produkcí. Autoři projektu kladli velký důraz na výběr vhodných stavebních materiálů i na detaily akustických prvků a instalaci ozvučení. Generální dodavatel, společnost Průmstav, se na základě svých zkušeností rozhodl použít místo původně plánovaného betonového ztraceného bednění vápenopískové tvárnice Silka. Důvodem byly výjimečné parametry vzduchotěsnosti těchto tvárnic, které zároveň splňují velmi přísné akustické požadavky. K dalším výhodám patří snadná manipulace na stavbě díky jejich rozměrům, což také výrazně urychluje a zlevňuje stavbu. Součástí profesionálního servisu poskytovaného společností Ytong je také technické poradenství v přípravné fázi i při samotné výstavbě. Další příležitostí pro bílý pórobeton byla výstavba příček jako obložení monolitické konstrukce, kterou jsou vedeny rozvody elektřiny, vody a odpadu.


Sdílejte tento článek

.