Newsroom

Nosné stěny a stropy nové Nemocnice následné péče v Moravské Třebové jsou kompletně z Ytongu

Nosné stěny a stropy nemocnice následné péče o třech podlažích s celkovou užitnou podlahovou plochou 5 913 m2 v Moravské Třebové jsou kompletně navrženy v systému pórobetonových tvárnic Ytong. Novostavba nemocnice tak představuje další z řady objektů občanské vybavenosti, která je komplexně řešena v rámci stavebního systému Ytong.

®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Kromě výstavby nemocnice následné péče s 90 lůžky zahrnuje projekt také stravovací provoz, rehabilitace, laboratoře, administrativně-provozní část a základnu Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje včetně stání pro sanitní vozy. Součástí realizace jsou venkovní plochy pro parkoviště, chodníky a příjezdovou komunikaci. V poměrně velkém rozsahu se zde realizují také potřebné přeložky a přípojky technické infrastruktury. Nová budova by se měla stát jednou z nejmodernějších nemocnic následné péče v České republice.

Stávající prostory lůžkové části nemocnice nebyly doposud v majetku Pardubického kraje, proto do nich kraj nemohl investovat v rozsahu, v jakém to bylo potřeba. To se podle slov Pavla Havíře, ředitele ředitel Nemocnice následné péče v Moravské Třebové, změní: „Na novou budovu se už moc těšíme, protože v nových podmínkách vzniknou takové kapacity a pokoje, které budou daleko lépe odpovídat stávajícím potřebám našich klientů. Součástí nového objektu je také moderní rehabilitace, která je pro nemocnici následné péče velmi důležitým prvkem. Rehabilitace je jednou ze základních činností, které naše nemocnice pacientům poskytuje, a nová budova nám i v této oblasti poskytne dokonalé zázemí. Komfort obyvatel regionu pozvedne i nové stanoviště zdravotnické záchranné služby.“

Ve výběrovém řízení na generálního dodavatele stavby zvítězila společnost VCES a.s., která stavbu zahájila v září 2020 přípravou staveniště a zemními pracemi. Ing. Martin Kryštof, stavbyvedoucí firmy VCES a.s. k harmonogramu výstavby nové nemocnici uvádí: „Navzdory dlouhé a mrazivé zimě se i díky zimní maltě Ytong podařilo dostat po roce stavbu do fáze těsně před dokončením a zahájit navazující práce. Konstrukční systém jsme zvolili zděný kompletně s pórobetonovým systémem Ytong. Výhodou tohoto materiálu je nižší objemová hmotnost, což usnadňuje manipulaci s materiálem, a jednodušší opracovatelnost jak při zdění, tak i při přípravě drážek pro všechny instalace.

Za společnost Xella měl výstavbu nové nemocnice v Moravské Třebové na starost odborný poradce Petr Bílý: „Pro obvodové zdivo byly použity naše prémiové tepelněizolační tvárnice Ytong Lambda YQ tloušťky 450 mm. Tyto tvárnice díky svým parametrům s rezervou plní požadavky kladené na objekty s téměř nulovou spotřebou energie. Vnitřní nosné zdivo je řešeno tvárnicemi Ytong Statik Plus tloušťky 250 mm, stropní konstrukce pak systémovým skládaným montovaným stropem Ytong Klasik, ovšem s atypickou výškou 330 mm. Při realizaci se uplatnila i naše čerstvá novinka v sortimentu, konkrétně výstužný pás Ytofor. Ten výrazným způsobem urychluje práci a nahrazuje ocelové výztuže v oblasti parapetu.“

Autorem projektu novostavby nového pavilonu Nemocnice následné péče Moravská Třebová včetně oddělení rehabilitace a vodoléčby, velkokapacitní kuchyně s jídelnou a výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje je společnost SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. s kancelářemi v Bratislavě a v Praze. Předmětem jejich práce bylo také dopravní řešení napojení nemocnice na stávající dopravní infrastrukturu. Společnost SIEBERT + TALAŠ zajišťovala vypracování projektové dokumentace pro společné stavební povolení, provádění stavby i projekt lékařské technologie a vnitřního vybavení novostavby.

Ing. Petr Vašina, ředitel SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. se sídlem v Praze k projektu dodává: „My jsme se rozhodli pro Ytong z mnoha důvodů a jedním z nich byly i dobré tepelněizolační vlastnosti tohoto materiálu. Výhodou je také dobrá opracovatelnost, na stavbě se s Ytongem dobře pracuje. V konkrétním případě této stavby hrály roli i složité základové poměry, a nízká hmotnost tvárnic Ytong nám je pomohla dobře zvládnout. Celá stavba je díky nim poměrně lehká. V neposlední řadě jsme se museli vejít do omezeného stavebního rozpočtu, což se nám i díky materiálu Ytong podařilo. Velkou výhodou a důvodem pro použití byla i snadná opracovatelnost na stavbě a rychlá realizace drážek a prostupů pro technické instalace. Díky parametrům obvodového zdiva Ytong Lambd YQ se nemocnice navíc nemusí zateplovat, stačí venkovní omítka a fasáda je hotová.“


Sdílejte tento článek

.