Newsroom

Pohled architektů a projektantů na stavební materiály Ytong a Silka

Architektonické studio Harfen Ateliér, v jehož čele stojí Ing. Filip Harvánek, sídlí v Tišnově a mezi svými referencemi má i řadu rodinných domů, kombinujících pórobeton Ytong a vápenopískové tvárnice Silka. Už při zběžném pohledu na jejich webové stránky a přehled prestižních ocenění je však patrné, že v centru jejich pozornosti není pouze samotný stavební materiál, ale především klient a jeho potřeby a očekávání.

®
®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Rodinný dům od Harfen Ateliér zvítězil i v soutěži YQ stavba, pořádanou společností Xella

„Pokud mluvíme o rodinném domě v Litomyšli, který loni vyhrál soutěž YQ stavba, platí pro něj to, o co se snažíme u všech našich projektů: poznat dobře klienta a až poté navrhnout projekt včetně stavebních materiálů. U tohoto domu bylo zajímavé, že majitelé chtěli stavět svépomocí a měli k tomu i potřebné rodinné zázemí, ale původně nebylo jejich ambicí postavit pasivní dům s velmi nízkou energetickou náročností a s maximálním tepelným komfortem. Měli poměrně jasnou představu o koncepci domu jako takového, ale nechali si poradit a byli ochotni naše doporučení respektovat. Výsledkem byl pasivní dům, který je postaven z materiálů Ytong a který navíc nebylo nutné ani zateplovat.“ říká Filip Harvánek.

Ytong Lambda YQ na obvodových stěnách a příčky z tvárnic Silka: dokonalá kombinace pro tepelný a akustický komfort

Obvodová zeď tohoto domu je z tepelněizolačních tvárnic Ytong Lambda YQ 500 bez dodatečného zateplení, vnitřní příčky jsou z vápenopískových tvárnic Silka, které dobře akumulují teplo a přispívají k akustické a tepelné pohodě. Střecha je kombinací stropních vložek Ytong Klasik a Ytong Komfort. Omítky a obálka domu jsou z tepelněizolační vnitřní a vnější omítky Ytong. Tyto omítky manželům vylepšily parametry domu, a i díky jim se nakonec dům dostal do kategorie pasivních objektů. Překlady jsou tvořeny pomocí Ytong YQ U profilů. Samostatně stojící garáž je bez zateplení a je také z tvárnic Ytong.

„Vždy nás těší, když o našem projektu dobře mluví samotní klienti. V případě rodinného domu v Litomyšli si klient pochvaloval skutečnost, že si dům bez ohledu na roční období udržuje si pořád svou vlastní vnitřní teplotu, vlhkost a své vnitřní zdravé klima. Navíc se celé rodině s Ytongem dobře pracovalo. Přestože až do zahájení stavby neměli s materiály Ytong žádné zkušenosti, práce s tímto materiálem je bavila a oceňovali i ucelený a certifikovaný stavební systém. Od zakládacích malt přes nosné zdivo, příčky, překlady, stropy až po vnitřní a vnější omítky, vše bez tepelných mostů.“ dodává Filip Harvánek.

Spokojen je i majitel pasivního domu v Rohozci

Prvotním zadáním investorů rodinného domu v obci Rohozec v Polabské nížině, se kterým se na Harfen Ateliér obrátili, bylo vytvoření bungalovu tvaru L s dispozicí 4+kk se zastavěnou plochou okolo 150 m2. „Když jsem poprvé uviděl předmětný pozemek, který disponoval dokonalým čtvercovým tvarem, který byl navíc naprosto rovinatý, hned se zrodila myšlenka tvar pozměnit. Nakonec nám z toho vyšel tvar domu do písmene T, který umožňuje otevření interiéru do více stran, s čímž souvisí i lepší průchod denního světla celým domem.“ komentuje zrod dalšího pasivního domu z Ytongu Filip Harvánek.

„Námi navrhované dispoziční řešení se od prvotního zadání v mnohém lišilo. Změny vyplynuly z toho, že jsme klienty v průběhu vyhotovení studie mnohem blíže poznali, a společně jsme zjistili, co rodina k pohodlnému životu opravdu potřebuje, a naopak co nikoliv. Samotné konstrukční i architektonické řešení se upravilo jasnému požadavku investorů, který zněl „chceme stavět svépomocí.“ vysvětluje Filip Harvánek.

Bungalov s valbovou střechou je postaven z pórobetonového stavebního systému Ytong, pro své akustické vlastnosti zde našly uplatnění i vápenopískové tvárnice Silka. Na obvodové zdivo použil investor tepelněizolační tvárnice Ytong Lambda YQ 450 mm, vnitřní nosné zdivo je z tvárnic Ytong Statik 300, příčky jsou z příčkovek Ytong Klasik tl. 125 mm. Jako akustické zdivo, které odděluje sociálně společenskou část od klidové, byly na rodinném domě použity tvárnice Silka 175 mm. Pozorné oko by na stavbě našlo i překlady Ytong a žaluziové kastlíky Ytong. Kromě stavebních prvků pracoval majitel domu i se zdícími a maltovacími směsmi Ytong, na stěnách jsou také interiérové a exteriérové tepelněizolační omítky Ytong.

„Nás jako autory projektu těší zejména velká spokojenost investora s materiály Ytong a Silka, pan majitel oceňoval zejména poměr ceny a kvality. Stavba díky předloženým podkladům postupovala rychle a bez problémů. Ovšem největší nadšení bylo u majitele vidět z tepelněizolačních vlastností obvodového zdiva Ytong Lambda YQ 450 mm. A to z toho důvodu, že stavba se nachází v Polabské nížině, kde jsou poměrně teplá léta, přesto teplota v interiéru je po celý rok i bez klimatizace velice příjemná. Spokojenost je natolik veliká, že investor neváhal konstrukční systém a náš ateliér doporučit dále. V současné době v obci Rohozec tak dokončujeme už třetí projekt rodinného domu v systému tvárnic Ytong Lambda YQ.“ ohlíží se za stavbou Ing. Filip Harvánek.

Stěny s tvárnicemi Ytong Lambda YQ odpovídají požadavkům současných norem na novostavby

Rok 2022 přinesl významnou změnu v realizaci novostaveb. Změny legislativy se týkají zejména spotřeby energie v domě a podle vedoucího technického oddělení společnosti Xella CZ/SK Ing. Martina Mihála se nové požadavky odrazí na růstu zájmu o obnovitelné zdroje energie. Zvýší se také vliv orientace budovy a typu rodinného domu (bungalov či patrový dům). Díky homogenitě a dobrým tepelněizolačním parametrům pórobetonových tvárnic Ytong je možné dosáhnout požadovaný vysoký tepelný odpor a eliminace tepelných mostů jak formou jednovrstvého zdění s tvárnicemi Ytong Lambda YQ, tak i tzv. sendvičovým zdivem, kombinujícím nosné tvárnice a zateplení.

 Pokud stavebník bude preferovat variantu se zateplením, dostane v případě kombinace pórobetonových tvárnic Ytong a zateplením s minerálními deskami Multipor stěnu s extrémně nízkým součinitelem prostupu tepla. Výborné tepelněizolační parametry nabízí také jednovrstvové stěny z tvárnic Ytong Lambda YQ. Dokazuje to i inovovaná pórobetonová tvárnice YTONG Lambda YQ 500 mm PDK, se kterou může stavebník dosáhnout nejlepších parametrů obvodového zdiva v jedné vrstvě. Při tloušťce zdiva 500 mm nabízí tvárnice návrhový součinitel prostupu tepla Uu = 0,162 W/(m2.K) a lze tak s ní stavět domy s téměř nulovou spotřebou energie nebo pasivní domy i bez dodatečného zateplení. „Obojí řešení – jednovrstvové stěny i tvárnice se zateplením – je tedy energeticky velmi úsporné a bude záležet na preferencích investora, které z nich zvolí. My dlouhodobě upozorňujeme na výhody jednovrstvových konstrukcí, které mají kromě zrychlení výstavby i další přednosti, ale své místo na trhu mají i konstrukce tradiční, kombinující pórobetonové tvárnice Ytong a vhodný izolační materiál.“ doplňuje Ing. Martin Mihál.


Sdílejte tento článek

.