Newsroom

Safety Day ve Xelle

V Xella CZ chápeme, že bezpečnost je základním hodnotou každého zodpovědného zaměstnavatele. Proto neustále zlepšujeme komplexní bezpečnostní opatření a pravidla, která slouží k minimalizaci rizik a prevenci pracovních úrazů. Některé z našich hlavních iniciativ a postupů jsou popsány v článku.

XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Pravidelné školení:

Všichni zaměstnanci procházejí pravidelným školením z bezpečnosti práce. Tímto způsobem se ujišťujeme, že každý má dostatečné znalosti a dovednosti k tomu, aby vykonával svou práci bezpečně.

Identifikace a odstranění rizik:

Pravidelně provádíme bezpečnostní audity a kontrolujeme pracoviště, abychom identifikovali potenciální nebezpečí. Pokud jsou nějaké rizika zjištěna, okamžitě přijímáme opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci.

Odpovědnost a kultura bezpečnosti:

Vytváříme kulturu, ve které je bezpečnost naším společným zájmem. Všichni zaměstnanci jsou povzbuzováni a povinni přispívat k bezpečnosti tím, že dodržují stanovená pravidla a postupy a spolupracují při návrzích na minimalizování rizik.

Stálé zlepšování:

Sledujeme vývoj nejnovějších bezpečnostních standardů a technologií a implementujeme je ve svých procesech, abychom neustále zvyšovali úroveň bezpečnosti na pracovišti.

Naše cíle jsou jasné – chceme, aby každý zaměstnanec přišel do práce s jistotou, že pracuje v bezpečném prostředí a že mu poskytneme veškerou potřebnou podporu a ochranu.

Naši zaměstnanci nejen získávají teoretické znalosti o bezpečnosti, ale také v rámci „Safety Day“ v závodě v Hrušovanech mohli při praktické ukázce sledovat likvidaci nebezpečných chemických látek. Prostřednictvím simulací a cvičení se naučili, jak správně uhasit oheň při požáru a minimalizovat rizika.

Dále prošli stanovištěm, kde mohli vidět ochranu elektrické bezpečnosti a prošli také praktickým školením o systému LOTO (Lockout-Tagout). Zaměstnanci se seznámili s postupy uzamčení energií a označení potenciálně nebezpečných bodů ve výrobě, tak aby se minimalizovalo riziko jakéhokoliv úrazu.

Nezapomněli jsme ani na první pomoc a využití kardiostimulátoru. V praktických ukázkách se zaměstnanci seznámili s základními postupy první pomoci při různých typech úrazů. Navíc jsme je seznámili i s použitím kardiostimulátoru a jak poskytnout pomoc v případě srdečního selhání.

Věříme, že praktické zkušenosti jsou klíčové pro efektivní osvojení bezpečnostních postupů a jsou neocenitelným přínosem pro naše zaměstnance v případě, že by se vyskytla skutečná nouzová situace.

Bezpečnost na pracovišti je pro nás v Xella základní hodnotou a budeme i nadále investovat do školení, zlepšování postupů a vytváření kultury, ve které je bezpečnost integrovanou součástí každodenního provozu.


Sdílejte tento článek

.