Newsroom

Xella Dialog – on-line konference odborníků opět představí novinky a služby pro snadné projektování a realizaci staveb

Představíme novinky v našem sortimentu i reportáže z několika staveb Česka i Slovenska, na kterých si představíme aktuální vývoj ve stavebnictví.

®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Dominik Rašek •

Loňská on-line premiéra se setkala s úspěchem, proto se i letošní konference uskuteční touto formou. Stačí se zaregistrovat a v úterý 19. října 2021 od 10 hodin se odkudkoli přihlásit. Představíme novinky v našem sortimentu i reportáže z několika staveb Česka i Slovenska, na kterých si představíme aktuální vývoj ve stavebnictví. Společně se podíváme i na navrhování staveb rodinných domů s téměř nulovou spotřebou energie v roce 2022 a na příkladech si ukážeme možné kombinace použitých technologií a obvodových stěn Ytong, splňující dané požadavky. Do těchto i do dalších témat letošního ročníku se budete moci zapojit i vy.

„Loňská změna formátu konference a její přenesení do on-line prostředí se nám osvědčila,“ vysvětluje vedoucí marketingu Luděk Suchomel a dodává: „Také letos budou nositeli jednotlivých témat naši techničtí odborníci a manažeři, chybět nebudou ani jejich hosté. Program je pestrý a jsem přesvědčen, že opět zaujme každého, kdo s našimi stavebními systémy pracuje nebo o nich uvažuje.“

Letošní Xella Dialog zahájí prezentace novinek v sortimentu. Jednou z nich v segmentu velkoformátové výstavby jsou stěnové nosné panely SWE, které v tématu představíme a na vzorové stavbě ukážeme, jaké přínosy má provádění stavby z prefabrikovaných stěnových dílců a panelů. Systémové řešení vyztužení namáhaných stěn nabízí výztužné pásy Ytofor. V rámci našeho Xella Dialogu vám proto Ing. Julius Sič, technický poradce Xella Slovensko, názorně předvede, kde všude vám mohou pomoci. Mění se i požadavky na ochranu proti hluku v budovách. Díky vnitřní akustické omítce Ytong vám Xella umí poskytnout řešení pro štíhlé příčky, které splní náročné požadavky současných norem. Přednášejícím bude Ing. Jakub Hergezel, Key project manager CZ.

Oblast navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie je aktuální v České republice i na Slovensku, a nejinak tomu bude i v letech příštích. V souvislosti s tím se zvyšuje při navrhování důraz na koncepční přístup a důraz na využití obnovitelných zdrojů. Ing. Martin Mihál, vedoucí technického oddělení Xella CZ a Xella Slovensko, vám ve své prezentaci ukáže, jak se tyto změny projeví na rodinných domech s různými typy technologií a obvodovými stěnami ze sortimentu Ytong.

Požadavky na tepelný komfort se stále zvyšují, a to nejen u nových, ale hlavně u historických památkově chráněných budov. To je výzva pro vnitřní zateplení Multipor, které je specialitou společnosti Xella a které na Xella Dialogu představí Ing. Julius Sič. Nenechte si ujít ani novou aplikaci, kde projektant jednoduše získá technické posouzení pro daný fragment stěny.

Správně navržený a provedený konstrukční detail je předpokladem kvalitní stavby. Ing. Jakub Hergezel představí detaily nové databáze konstrukčních detailů, založené na našich dlouholetých zkušenostech, a předvede, proč je díky ní snadné dodržet veškeré normami předepsané požadavky.

Dalším z lákadel letošního Xella Dialogu bude téma velkoformátové výstavby propojené s digitálním plánováním Xella blue.sprint. To se na konferenci objeví ve dvou blocích. V tom prvním představí výhody staveb z vápenopískových tvárnic Silka Ing. Lucie Šnajdrová, manažerka velkoformátové výstavby a Ing. Arch. Zdeněk Podlaha, BIM manažer Xella CZ a Xella Slovensko. Vápenopískové tvárnice a jejich technické vlastnosti prověříme jak na stavbě rodinného domu, tak při výstavbě domu bytového. U obou typů jsme přitom využili služeb Xella blue.sprint, které usnadnily realizaci staveb. Ve druhém bloku si Zdeněk Podlaha pozve do studia jako hosty hlavní představitele vývoje digitálního plánování v Česku i na Slovensku a společně budou diskutovat praktické přínosy a budoucnost této moderní stavební metody.

Registrace probíhá na webové stránce www.xella-dialog.cz.


Sdílejte tento článek

.