Newsroom

Zelené střechy mohou výrazně zmírnit klimatické změny a fungují jako přírodní klimatizace

Zelené střechy podporují biologickou rozmanitost, rostliny na střeše navíc chrání budovy před přehříváním v létě a v zimě šetří energii na vytápění.

XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Jako rezervoáry dešťových srážek jsou v souvislosti se změnou klimatu rostliny stále důležitější i pro hospodaření s vodou ve městech. Xella ve svém portofoliu nabízí pro tyto účely optimální izolační materiál Multipor, který je se svou nulovou uhlíkovou stopou rovněž důležitou součástí celkové strategie udržitelnosti. Rádi bychom dnes s vámi sdíleli inspiraci od našich německých kolegů.

Düsseldorfský Kö-Bogen je pastvou pro oči, a to nejen díky svým elegantním obchodům. Zaměstnanci v kancelářích nad ním oceňují nejen zelené dvorky ve dvou budovách, ale také zelené střechy s úžasnou rozmanitostí rostlin, brouků, hmyzu a ptáků. Zelené střechy byly postaveny na vysoce tlakově odolné a rozměrově stabilní tepelné izolaci podkladního železobetonového stropu. Byly použity minerální izolační desky Multipor, které bylo možné optimálně přizpůsobit amorfní geometrii budovy. Stále více majitelů budov a architektů vytváří v rámci novostaveb nebo rekonstrukcí střech další přidanou hodnotu pro lidi a přírodu. Francouzský parlament v tomto smyslu nedávno dokonce schválil nový zákon. Podle něj musí být všechny nové komerční budovy v budoucnu alespoň částečně vybaveny zelenými střechami nebo solárními kolektory.

Zelené střechy vracejí biologickou rozmanitost

Ať už jako malá plochá střecha s rozsáhlou zelení, nebo jako zahrada plná trvalek a keřů: ve srovnání s klasickou plochou střechou mají zelené střechy mnoho výhod. První z nich je vidět a slyšet. Zde to šumí a bzučí. Hnízdí zde mikroorganismy, včely, motýli a brouci. Nepotřebují k tomu ani mnoho prostoru. Vědci z curyšské univerzity při provádění studie v květnu 2022 žasli. Z pověření města Hamburk zkoumali sedm zelených střech. Zaregistrovali na nich 235 různých druhů brouků, mnoho vos a divokých včel. Našli dokonce brouky, kteří jsou na Červeném seznamu ohrožených druhů. Jako potrava tento hmyz a brouci zase přitahují ptáky.

Zelené střechy jako přírodní klimatizace

Ze zeleně vysoko nad nimi však mají užitek i lidé. Nejen proto, že vrstva rostlin pohlcuje zvuk a váže jemný prach: Působí také jako přírodní klimatizace. V létě chrání střechu před přehřátím a voda odpařující se mezi rostlinami ochlazuje plášť budovy. To je stále důležitější vzhledem k prognóze OSN, že v roce 2050 bude téměř 70 % světové populace žít ve městech. Zelené ostrůvky na střechách měst totiž snižují takzvaný “efekt městského tepelného ostrova”: teplota ve vnitřních částech světových měst je v průměru o pět až sedm stupňů vyšší než ve venkovských oblastech v jejich okolí ve stejnou dobu. Podle Tyndallova střediska pro klimatické změny by pouhých deset procent rostlin ve městech výrazně zmírnilo klimatické změny.

Zelené střechy vybudované pomocí systému Multipor

Rozhodující je přitom kvalita střešní konstrukce. Martin Morgenroth, architekt a odborník na zelené střechy ze společnosti Xella Germany, to popisuje takto: “Zelené střechy jsou velmi důležité: “V první řadě je důležitý podklad, který se stejně jako náš prémiový izolační materiál Multipor nestlačuje, nesmršťuje a neprohýbá. Jen tak může zajistit potřebnou stabilitu pro těžkou konstrukci. Zároveň optimalizuje předepsanou požární ochranu.” Bezpečnost proti pronikání vody zajišťuje vícevrstvý hydroizolační systém v podobě vysoce kvalitní fólie nebo rouna na ochranu kořenů. Teprve poté se aplikuje drenážní a akumulační vrstva ze sypkého materiálu, jako je cihlářský lávový substrát, jíl a pemza, která zadržuje nebo odvádí dešťovou vodu. Potřebné substráty lze navrhnout jako jednovrstvý nebo vícevrstvý systém. Filtrační rouno chrání drenážní vrstvu před jemnými částicemi z výše položeného substrátu, ve kterém rostliny tvoří své kořeny. V závislosti na statice domu a střechy se zde může dařit i živým plotům a stromům.

Zelené střechy fungují jako houba

Architekt Martin Morgenroth zdůrazňuje, nejen přínos pro lidi a zvířata ale říká také, že zelené střechy:  “Nabízejí nám další obrovskou výhodu v době zvýšeného přívalového deště,” “Tyto střechy fungují jako houba. Absorbují dešťovou vodu a přiškrceně a se zpožděním ji vypouštějí do obvykle již přetížené městské kanalizace.”

Morgenroth je odborníkem v této oblasti stavebnictví, a je přesvědčen, že. “Architekti a stavebníci zde mohou jednoduchými prostředky udělat mnoho dobrého – pro kvalitu svého života, pro biodiverzitu i pro vodní hospodářství měst.”


Sdílejte tento článek

.