Newsroom

Pasivní dům pro aktivní přístup k přírodě

Majitelé se rozhodli stavět na rozlehlém pozemku o rozloze 4000 m2 v blízkosti okresního města, kde pracují. Jedním z důvodů byla touha po maximálním klidu a také záliba jejich dcery v chovu zvířat – postupně zde získali domov nejen kočka a pes, ale také ptáci ve voliéře, ryby v jezírku a králík.

®

Dominik Rašek •

Majitelé se rozhodli stavět na rozlehlém pozemku o rozloze 4000 m2 v blízkosti okresního města, kde pracují. Jedním z důvodů byla touha po maximálním klidu a také záliba jejich dcery v chovu zvířat – postupně zde získali domov nejen kočka a pes, ale také ptáci ve voliéře, ryby v jezírku a králík.

Typ domu:pasivní
Projekt:individuální
Rok dokončení:2017
Zastavěná plocha:150 m²
Užitná plocha:122,3 m²
Dispozice:4+kk

Původně stavbu plánovali pouze jako nízkoenergetickou, ale po konzultaci s technickým poradcem dodavatele stavebního materiálu Ytong se měsíc před zahájením prací rozhodli pro pasivní výstavbu nejen kvůli úspoře, ale také celkové ekologičnosti a zejména precizní kvalitě, která je u pasivních budov nutná. Dům byl postaven na jednoduchém půdoryse obdélníku – pravidelný tvar umožňuje rychlejší postup prací. Hodnot pro pasivní domy je zde dosaženo díky tepelněizolačním tvárnicím tloušťky 500 mm bez dodatečného zateplení.

Dům je založen na styroduru tl. 240 mm. Na něm je dvakrát vyztužená železobetonová deska tloušťky 300 mm. V ní jsou umístěny veškeré rozvody kanalizace, vody a podlahového topení. Tato deska z vodotěsného betonu je zhotovena tak, že na ní se pokládá pouze nášlapná vrstva podlahy. Jako stavební materiál majitel zvolil Ytong, protože s ním má majitel, profesí stavební inženýr, dobré zkušenosti už od dob studií. „V diplomové práci jsem se zabýval využitím odpadního křemičitého písku ze sléváren na výrobu pórobetonu. Proto jsem věděl, že se jedná o materiál, který je lehký, dobře tvarovatelný, má velmi dobré izolační vlastnosti a na rozdíl od cihelných bloků nemá problém s průvzdušností obálky. Od dob, kdy jsme se na škole zabývali výzkumem pórobetonu se materiál vyvinul a posunul k lepšímu. Jak jsem zjistil, objemová hmotnost je stálejší, podařilo se ji snížit, čímž se zvýšila tepelně izolační vlastnost, ale současně pevnost materiálu nesnížila,“ uvádí k výběru majitel.

Kromě zmíněných tepelněizolačních tvárnic Lambda YQ zde je ze systému Ytong použit strop. Důvodem je jeho potenciál pro případnou snadnou dostavbu patra a také proto, že umožňuje neprůvzdušnost obálky budovy. Celkové kvalitě provedení stěny pak přispívá ještě Vnější omítka tepelněizolační Ytong. Vytápění je řešeno tepelným čerpadlem vzduch – voda včetně 250l nádrže na ohřev teplé vody. Splaškové vody jsou svedeny do čistírny odpadních vod. Vyčištěné vody včetně veškerých Dešťových vod jsou svedeny do akumulační nádrže o objemu 20 m3 a používány na zalévání zahrady.

Měrná potřeba tepla na vytápění 15 kWh/m²/ rok

Rekuperační jednotka Sentinel Kinetic B

Konstrukční systém:
zděný, tvárnice Ytong YQ Lambda tl. 500 mm, strop Ytong Ekonom tloušťky 250 , vnitřní nosné příčky Ytong P2 – 500 tl. 200mm zateplený polystyrenem tl. 550mm.

Výplně otvorů:
Plastová okna Gealan S9000 s trojsklem od výrobce PB PLAST s.r.o. Vyškov

Zdroj energie:
Tepelné čerpadlo Fujitsu vzduch – voda se zásobníkem 250l
Vytápěcí systém: termická aktivace betonové základové desky
Větrání: Rekuperace Regulus

Autor projektu:
Ing. Tomáš Němec, Ing. Petr Mareček, Ing. Vilém Čech

Realizace stavby:
svépomocí, stavební dozor Ing. Václav Dočkal


Sdílejte tento článek

.